Địa phương cuối cùng hoàn thành đổ ải

03/03/2022 18:01

Đến ngày 3.3, địa phương cuối cùng của tỉnh là thị xã Kinh Môn đã hoàn thành đổ ải, phấn đấu gieo cấy xong trong ngày 5.3.


Đến ngày 3.3, thị xã Kinh Môn đã đổ ải xong và gieo cấy được 70% diện tích

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương, đến ngày 3.3, thị xã Kinh Môn là địa phương cuối cùng của tỉnh đã đổ ải xong cho gần 5.700 ha diện tích gieo cấy, bảo đảm tiến độ đề ra. Thị xã đã gieo cấy được khoảng 70% diện tích, phấn đấu sẽ hoàn thành gieo cấy trong ngày 5.3 theo đúng lịch thời vụ của tỉnh (đã kéo dài thời gian).

Năm nay, do thu hoạch hành tỏi muộn hơn mọi năm từ 7-10 ngày và trong thời gian thu hoạch bị gián đoạn từ 3-4 ngày vì mưa rét nên thị xã Kinh Môn phải lùi thời gian đổ ải tập trung. Tuy nhiên, do chủ động nhân lực, máy móc nên chỉ trong 7 ngày, thị xã hoàn thành đổ ải. Đây là địa phương có thời gian đổ ải đại trà ngắn nhất tỉnh.

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Địa phương cuối cùng hoàn thành đổ ải