Tư vấn

Đi xe vào làn đường BRT bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo VTC 11/09/2023 - 10:50

BRT là làn dành cho xe buýt nhanh, phương tiện khác không được đi (trừ xe ưu tiên được pháp luật quy định), nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền, tước giấy phép lái xe.

Làn đường BRT là gì?

Làn đường BRT được hiểu là làn đường chuyên dụng dành cho xe buýt nhanh (xe buýt BRT) của Việt Nam. Theo Phụ lục D Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT Báo hiệu đường bộ như sau:

- Để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe hoặc nhóm xe riêng biệt, đặt biển số R.412 (a, b, c, d, e, f, g, h). Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy.

- Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).

- Riêng biển số R.412e “Làn đường dành cho xe buýt”, nếu vạch sơn phân làn dành cho xe buýt có dạng nét đứt, các xe khác có thể đi vào làn xe này nhưng phải ưu tiên cho xe buýt (phải nhường đường, chuyển sang làn khác để không ảnh hưởng đến việc vận hành của xe buýt); trường hợp vạch sơn phân làn dành cho xe buýt là nét liền, các phương tiện khác không được đi vào làn đường dành cho xe buýt.

Xe ô tô đi vào làn BRT sẽ bị phạt mức cao nhất 6 triệu đồng. (Ảnh: CSGT).

Xe ô tô đi vào làn BRT sẽ bị phạt mức cao nhất 6 triệu đồng

- Biển số R.412a "Làn đường dành cho xe ô tô khách": Làn đường dành riêng cho ô tô khách (kể cả ô tô buýt). Trong đó, khi báo hiệu làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh, bổ sung thêm cụm từ “BRT” trên biển R.412a.

Theo đó, đối với làn đường BRT các loại xe khác không được đi vào làn đường này (trừ các xe được ưu tiên theo quy định).

Đi xe vào làn đường BRT bị phạt bao nhiêu tiền?

Căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định 123/2021/NĐ-CP, mức phạt cụ thể:

Đối với xe ô tô đi vào làn BRT:

Theo quy định tại điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP, phạt tiền 4 – 6 triệu đồng. Ngoài ra, theo điểm b khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe thực hiện hành vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Đặc biệt, nếu ô tô đi vào làn BRT gây tai nạn, ngoài phạt tiền 4-6 triệu đồng, tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 – 4 tháng.

Đối với xe máy đi vào làn BRT:

Theo quy định tại điểm g Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 400 – 600 nghìn đồng.

Đặc biệt, nếu xe máy đi vào làn BRT gây tai nạn, tài xế bị phạt từ 4 – 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 – 4 tháng.

Đối với xe đạp đi vào làn BRT:

Theo điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người đi xe đạp đi vào làn BRT bị phạt 80 - 100 nghìn đồng.

Như vậy, mức phạt khi đi vào làn đường BRT, đặc biệt đối với xe ô tô lên đến 6 triệu đồng, người điều khiển xe cần lưu ý để đi đúng phần đường, làn đường quy định, không điều khiển xe đi vào làn đường BRT.

Theo VTC
(0) Bình luận
Đi xe vào làn đường BRT bị phạt bao nhiêu tiền?