Giao thông - Đô thị

Đến năm 2030 Thanh Hà sẽ có những đô thị nào?

PV 08/06/2024 07:18

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

thanh-ha-3.jpg
Theo quy hoạch, đến năm 2030 huyện Thanh Hà có 2 đô thị

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp, đồng bộ với phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Thông báo số 1123-TB/TU ngày 28/7/2023.

Theo đó, đến năm 2030 huyện Thanh Hà có 2 đô thị. Thị trấn Thanh Hà định hướng mở rộng không gian đô thị loại V, bao gồm toàn bộ thị trấn Thanh Hà hiện trạng và xã Thanh Khê sáp nhập vào. Định hướng quy hoạch, phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại V cho khu vực các xã Tân An-Thanh Hải.

Theo định hướng mới về tổ chức không gian của huyện, vùng 1 là thị trấn Thanh Hà mở rộng, trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa - thể thao, dịch vụ thương mại, hệ thống công trình công cộng đô thị. Điều chỉnh quy hoạch từ 3 khu công viên cây xanh tập trung còn 1 khu tại Thanh Khê (thị trấn Thanh Hà mở rộng). Điều chỉnh không quy hoạch khu công cộng - quảng trường tại khu vực giáp ranh xã Thanh Xá.

Vùng 2 gồm một phần xã Hồng Lạc, các xã Cẩm Chế, Tân An, Tân Việt và Thanh Hải, phát triển dân cư mới, đô thị mới và dịch vụ, thương mại dọc các trục tỉnh lộ 390, 390B.

Vùng 3 phát triển du lịch sinh thái kết hợp với bảo tồn nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ tại xã Thanh Xuân, một phần các xã Liên Mạc và Thanh Xá.

Vùng 4 định hướng sản xuất nông nghiệp tập trung, dịch vụ thương mại và công nghiệp công nghệ cao tại các xã Thanh Lang, Thanh An, Việt Hồng, Thanh Sơn, Thanh Thủy, An Phượng, Thanh Quang, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập... Điều chỉnh giảm diện tích khu chức năng du lịch sinh thái sông Hương từ 863ha xuống còn 480ha. Quy hoạch sân golf kết hợp dịch vụ, du lịch tại khu vực bãi soi xã Thanh Hải…

Thanh Hà đồng thời điều chỉnh không định hướng quy hoạch theo tiêu chí đô thị loại V đối với các xã Hồng Lạc, Cẩm Chế và Tân Việt.

Định hướng phát triển dân cư đến năm 2030, huyện Thanh Hà điều chỉnh quy hoạch giảm một số khu đô thị và khu dân cư nông thôn tại các xã Tân An, Thanh Hải, Tân Việt, Cẩm Chế, Hồng Lạc, Thanh Lang, An Phượng, Thanh Thủy, Thanh Quang, Vĩnh Lập và Thanh Hồng. Theo đó, dự báo nhu cầu sử dụng đất ở đô thị và nông thôn khoảng 528 ha.

PV
(0) Bình luận
Đến năm 2030 Thanh Hà sẽ có những đô thị nào?
ss