Nhà đất

Đề xuất Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được thuê biệt thự công vụ 500m2

TB (theo Vietnamnet) 26/03/2024 09:01

Bộ Xây dựng đề xuất tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cán bộ cấp cao được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 450-500m2.

W-nha-o-cong-vu-vietnamnet-2.jpg
Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Đề xuất trên được nêu tại dự thảo Quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến.

Tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cơ quan Trung ương được quy định tại Điều 4 dự thảo.

Cụ thể, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 450-500m2. Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ rời cho biệt thự công vụ này là 350 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 350m2 đến dưới 450m2.

Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, Trưởng Ban Đảng ở Trung ương, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, bộ trưởng, trưởng đoàn thể Trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ: nhà liền kề có diện tích đất từ 200-250m2 hoặc căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 145-160m2.

Phó Trưởng Ban Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, thứ trưởng và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100m2 đến dưới 145m2.

Tại cấp địa phương, tiêu chuẩn nhà công vụ được dự thảo quy định tại Điều 5.

Theo đề xuất, Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, Bí thư Tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ nhà liền kề có diện tích đất từ 200-250m2 hoặc căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 145-160 m2.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ nhà liền kề có diện tích đất từ 120-150m2 hoặc căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 100m2 đến dưới 145m2....

Cần thiết phải ban hành quyết định mới

Theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở năm 2023 đã mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ theo hướng đối tượng thuê nhà ở công vụ ở Trung ương giữ chức từ phó thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương trở lên; ở địa phương giữ chức vụ từ phó chủ tịch UBND cấp huyện, phó giám đốc sở và tương đương trở lên, do đó, đối tượng này chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

Ngoài ra, ngày 5/5/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 35 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, trong đó quy định cụ thể các chức danh của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước và các nhóm chức danh tương đương bộ trưởng, tương đương thứ trưởng và các nhóm chức danh tương đương khác.

Do đó, cần thiết phải ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ thay thế Quyết định số 03 năm 2022 để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự thảo được Bộ Xây dựng lấy ý kiến đến ngày 10/5.

Số liệu thống kê từ Bộ Xây dựng cho thấy, tính đến ngày 31/12/2023, cả nước có hơn 74.800 căn, nhà công vụ với tổng diện tích hơn 2,7 triệu m2 sàn nhà; trong đó có 72 căn biệt thự, 16.904 căn chung cư, hơn 57.900 căn liền kề.

Cụ thể, đối với nhà ở công vụ của bộ, ngành, cơ quan Trung ương có tổng quỹ nhà ở công vụ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là hơn 19.300 căn gồm: 52 căn biệt thự, 16.000 căn chung cư, 3.315 căn nhà liền kề. Quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ do Bộ Xây dựng đang quản lý là 6 biệt thự và 172 căn hộ chung cư (cơ cấu diện tích khoảng từ 80m2/căn đến 160m2/căn).

Đối với nhà ở công vụ của các địa phương, tổng quỹ nhà ở công vụ của các địa phương là hơn 55.500 căn gồm: 20 căn biệt thự, 904 căn chung cư, 54.600 căn nhà liền kề.

Chi tiết dự thảo Quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ:

TB (theo Vietnamnet)
(0) Bình luận
Đề xuất Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được thuê biệt thự công vụ 500m2