Đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

26/04/2023 14:40

Bộ Nội vụ vừa có dự thảo nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.


Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: GIA HÂN

Bổ sung yếu tố "dám chịu trách nhiệm", quy định rõ năm nguyên tắc

Theo Bộ Nội vụ, từ các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, dự thảo đã được tiếp thu, chỉnh lý nhằm phù hợp với thực tiễn và thống nhất với các quy định pháp luật, các quy định của Đảng.

Dự thảo lần này có sự điều chỉnh về tên gọi của nghị định, trong đó bổ sung yếu tố “dám chịu trách nhiệm” vì lợi ích chung.

Việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo phải bảo đảm năm nguyên tắc. Cụ thể:

Thứ nhất, để tháo gỡ giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt và những vấn đề chưa có quy định hoặc có quy định nhưng còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu tính thống nhất, đồng bộ trong cơ chế, chính sách, không còn phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Thứ hai, đề xuất đổi mới, sáng tạo được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm bảo đảm không trái Hiến pháp, điều lệ Đảng.

Thứ ba, cán bộ có đề xuất đổi mới, sáng tạo được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm phù hợp với yêu cầu thực tế, có kết quả đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quốc gia, dân tộc, của ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị phải được ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng xứng đáng.

Được đặc cách, ưu tiên trong quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách cán bộ.

Thứ tư, việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ phải được thực hiện kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định; bảo đảm điều kiện áp dụng, đúng đối tượng, trình tự theo quy định của nghị định và pháp luật liên quan.

Thứ năm, cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung sẽ được miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định.

Tuy nhiên việc này phải đảm bảo các điều kiện như nội dung đề xuất phải có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, giải quyết hiệu quả vấn đề chưa được pháp luật quy định.

Hoặc đã được pháp luật quy định nhưng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu tính thống nhất, đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, các đề xuất đó phải đem lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo sự bứt phá, chuyển biến, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời phải xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn; không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

Đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Trong dự thảo lần thứ 3 cũng quy định rõ cán bộ có đề xuất được phê duyệt và triển khai thực hiện tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực được khuyến khích bằng nhiều hình thức.

Trong đó được tuyên dương, biểu dương trước tập thể cơ quan, đơn vị và được khen thưởng vượt cấp, vượt bậc, đột xuất mà không phụ thuộc trình tự, thời gian, các tiêu chí của hình thức khen thưởng theo quy định đối với những đề xuất được thực hiện thành công.

Được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng; được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, được ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn…

Đối với thẩm quyền quy định về chính sách khuyến khích, biện pháp bảo vệ cán bộ và trách nhiệm của các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, Bộ Nội vụ cho hay hiện đang có 2 ý kiến.

Trong đó, có ý kiến đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo này.

Lý do là một số quy định của dự thảo nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ về miễn, giảm trách nhiệm... hay trách nhiệm của một số cơ quan như tòa án, viện kiểm sát... vượt quá thẩm quyền của Chính phủ. Do đó, cần phải được quy định, điều chỉnh bằng nghị quyết của Quốc hội.

Đề xuất này theo Bộ Nội vụ cũng phù hợp với đề nghị của Quốc hội với Chính phủ tại nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4.

Còn với ý kiến thứ hai đề nghị chỉ ban hành nghị quyết của Chính phủ về nội dung này.

Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi ban hành nghị quyết.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm