Giao thông - Đô thị

Đề nghị công nhận thị xã Kinh Môn là đô thị loại III

PV 22/03/2024 12:45

Sáng 22/3, UBND tỉnh Hải Dương họp thường kỳ tháng 3 (lần 4) để xem xét tờ trình của Sở Xây dựng về Đề án đề nghị công nhận thị xã Kinh Môn là đô thị loại III.

12(1).jpg
Phiên họp xem xét báo cáo đề án đề nghị công nhận thị xã Kinh Môn là đô thị loại III

Tham gia ý kiến về tờ trình của Sở Xây dựng, đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đối với nhóm tiêu chí Kinh Môn mới đạt mức trung bình và tối thiểu thì cần kế hoạch, lộ trình tiếp tục khắc phục. Sau khi Kinh Môn được công nhận là đô thị loại III, địa phương cần sớm lập hồ sơ xây dựng lên thành phố. Kinh Môn cần đặc biệt quan tâm vấn đề thu gom xử lý nước thải; làm rõ việc đánh giá tiêu chí về vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã, có kế hoạch và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thị xã cũng cần khắc phục tồn tại một số bến thủy nội địa, bến bãi gây nhức nhối; cần đưa vào quy hoạch thị xã và quy hoạch các xã, phường, chỉ để tồn tại một vài bến bãi, bến thủy nội địa phục vụ việc tập kết than tro, vật liệu xây dựng…

10(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại phiên họp

Kết luận nội dung này, UBND tỉnh thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng về công nhận thị xã Kinh Môn là đô thị loại III. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn thị xã Kinh Môn, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn thiện đề án báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong thời gian này, thị xã Kinh Môn cần phải có kế hoạch khắc phục ngay những tiêu chí chưa đạt…

Theo tờ trình của Sở Xây dựng, thị xã Kinh Môn đã đạt các chỉ tiêu của đô thị loại III với tổng số điểm là 88,18/100 điểm, đủ điều kiện đề nghị phân loại, công nhận là đô thị loại III. Trong đó có 39/59 tiêu chuẩn đã đạt điểm hoặc vượt mức tối đa theo quy định, 19/59 tiêu chuẩn đạt điểm ở mức trung bình và tối thiểu. Còn 5/59 tiêu chuẩn chưa đạt điểm theo quy định (tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị bình quân đầu người, công trình xanh và khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh).

Thị xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa bảo đảm đến năm 2030 đáp ứng tiêu chuẩn phân loại đô thị theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị công nhận thị xã Kinh Môn là đô thị loại III