Để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ ốm đau từ Bảo hiểm Xã hội

03/03/2022 14:31

Nếu không may bị lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, người lao động đang đóng BHXH là F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ ốm đau nếu có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

Theo quy định tại điều 24, điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, khi bản thân gặp vấn đề về sức khỏe, người lao động tham gia BHXH phải nghỉ việc để điều trị bệnh sẽ được hưởng chế độ ốm đau nếu đáp ứng các điều kiện gồm bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động; có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

Vì vậy, nếu không may bị lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, người lao động đang đóng BHXH là F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ ốm đau nếu có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

Đối với người nhiễm Covid-19 là người lao động điều trị tại nhà: Trạm y tế nơi quản lý, điều trị bệnh nhân có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận (GCN) theo mẫu tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT. Đối với người nhiễm Covid-19 là người lao động điều trị tại trạm y tế lưu động (cơ sở thu dung): Trạm y tế nơi có trạm y tế lưu động (cơ sở thu dung) thì y, bác sĩ được phân công trực tiếp chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19 ký xác nhận vào vị trí “người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”, đơn vị chủ quản là Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm ký đóng dấu vào GCN hoặc ủy quyền bằng văn bản cho trạm y tế xã, phường, thị trấn ký đóng dấu.

Trạm y tế xã, phường, thị trấn tạo lập GCN nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn để cập nhật thông tin người bệnh Covid-19 được cấp GCN, thực hiện việc đăng ký mẫu dấu của cơ sở y tế, mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký GCN với cơ quan BHXH, trường hợp ủy quyền ký thay thủ trưởng đơn vị tại GCN theo quy định tại mục c, khoản 5, điều 26 của Thông tư 56/2017/TT-BYT (nếu có).

Đối với các hồ sơ, giấy tờ cấp không đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT: không đúng mẫu; việc ghi ngày bắt đầu được nghỉ không trùng với ngày người bệnh đến khám (ngày cấp GCN); không có chẩn đoán bệnh… đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh cấp lại GCN theo quy định tại mục a, khoản 5, điều 26 của Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Người lao động nộp cho doanh nghiệp: bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm hồ sơ thanh toán chế độ với cơ quan BHXH. Thời hạn giải quyết, trả trợ cấp cho người lao động là tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ. Số tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau: mức hưởng = 75% tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ chia cho 24 ngày rồi nhân với số ngày nghỉ.

Như vậy, thời gian F0 điều trị tại nhà được hưởng theo chế độ nghỉ ốm đau và được hưởng 75% lương do BHXH chi trả. Thủ tục để hưởng theo hướng dẫn ở trên.

(Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương)

(0) Bình luận
Để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ ốm đau từ Bảo hiểm Xã hội