Biếm họa

Cột điện giữa đường

Tranh: NGUYỄN DŨNG 22/05/2024 07:00

Đường đẹp nhưng cột điện lại án ngữ giữa đường mãi chưa được di chuyển.

img_3077.jpg
Tranh: NGUYỄN DŨNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cột điện giữa đường
    ss