Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp văn hóa, thể thao tỉnh

10/01/2018 09:55

Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án được thực hiện tại xã Liên Hồng (Gia Lộc) và Thạch Khôi (TP Hải Dương), dự kiến được chia làm 2 giai đoạn.

Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất xin đầu tư xây dựng Khu liên hợp văn hóa, thể thao tỉnh và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía nam TP Hải Dương theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án được thực hiện tại xã Liên Hồng (Gia Lộc) và Thạch Khôi (TP Hải Dương), dự kiến được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn1 từ năm 2018-2023, nhà đầu tư ứng 125 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật, Trung tâm Đào tạo thi đấu bóng bàn và Trung tấm Huấn luyện thi đấu thể thao dưới nước, được hoàn vốn bằng quỹ đất khu Nhà hát Nhân dân hiện nay. Giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 2018-2025, nhà đầu tư ứng 3.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và một số công trình của dự án Khu liên hợp văn hóa, thể thao tỉnh, được hoàn vốn bằng quỹ đất dự án khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía nam TP Hải Dương, quy mô khoảng 130 ha.

PHAN ANH

(0) Bình luận
Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp văn hóa, thể thao tỉnh