Có thể đổi họ tên con sang họ mẹ được không?

25/05/2023 10:10

Hỏi: Trước đây tôi sống chung với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn và có một con chung. Trong giấy khai sinh có cha mẹ đầy đủ.

Hiện nay, chúng tôi không sống chung nữa và bố cháu đã có gia đình mới, tôi không muốn con mình liên hệ gì đến bố vì rất phức tạp. Tôi có thể đổi họ tên con sang họ của tôi được không?

TUYẾT MAI(Tứ Kỳ)

Trả lời:

Theo quy định tại điều 26 Luật Hộ tịch 2014, công dân được quyền thay đổi hộ tịch của mình, trong đó có nội dung thay đổi họ, tên.

Điều này được hướng dẫn tại điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Theo đó, để đổi được họ tên của con bạn nếu con bạn dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý của bố mẹ thể hiện trong tờ khai. Nếu con của bạn đủ 9 tuổi đến dưới 18 tuổi thì cần thêm sự đồng ý của cháu.

Như vậy, để làm được việc này, bạn cần phải có ý kiến đồng ý của bố cháu bé trong việc ký vào tờ khai hộ tịch hoặc cần có thêm sự đồng ý của cháu.

(0) Bình luận
Có thể đổi họ tên con sang họ mẹ được không?