Y tế - Sức khỏe

Cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm nếu vi phạm về hiến, lấy bộ phận cơ thể người

Theo báo Tin tức 14/10/2023 11:05

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản về việc rà soát, tăng cường công tác hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Ngày 13/10, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; Y tế các bộ ngành và các bệnh viện bộ, ngành; bệnh viện tư nhân về việc rà soát, tăng cường công tác hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, thời gian gần đây trên một số trang thông tin điện tử phản ánh việc mua bán thận, đường dây buôn bán thận, cò mồi ghép thận...

Do đó, bên cạnh đánh giá cao các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã có nhiều nỗ lực, tăng cường chuyên môn kỹ thuật để triển khai và đạt kết quả trong việc lấy, ghép mô, tạng mang lại sự sống, sức khỏe và cuộc sống chất lượng cho nhiều người bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng nhấn mạnh để tăng cường công tác hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người thực hiện theo đúng quy định của pháp luật yêu cầu:

Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nếu có vi phạm.

Bên cạnh đó, giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các khoa, phòng, đơn vị, nhân viên trong cơ sở nâng cao ý thức, trách nhiệm và thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; phòng, chống mua bán mô, bộ phận cơ thể người; Rà soát, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời hoạt động tại cơ sở và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có vi phạm.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nêu rõ, trong quá trình thực hiện hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người có khó khăn, vướng mắc, đề xuất, đề nghị báo cáo kịp thời về Bộ Y tế để biết và phối hợp nghiên cứu, giải quyết.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm nếu vi phạm về hiến, lấy bộ phận cơ thể người
ss