Tư vấn

Có phải người chuyển tiền nhầm được yêu cầu phong tỏa tài khoản bên nhận?

T.H (theo VnExpress) 05/06/2024 08:58

Hỏi: Nghe nói từ ngày 1/7, nếu chuyển khoản nhầm, tôi có thể yêu cầu ngân hàng bên nhận phong tỏa tài khoản của người đó, có đúng không?

Trả lời: Khoản 1 Điều 11 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024) quy định tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong các trường hợp sau:

a) Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản;

b) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của bên chuyển tiền sau khi ghi Có vào tài khoản thanh toán của khách hàng. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;

d) Khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Như vậy, với quy định nói trên, trường hợp khách hàng chuyển nhầm thì không thuộc một trong các trường hợp có thể yêu cầu ngân hàng bên nhận phong tỏa tài khoản của người nhận.

Nếu thuộc trường hợp được phong tỏa thì số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót.

Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót thuộc điểm c nói trên thì số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót.

T.H (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có phải người chuyển tiền nhầm được yêu cầu phong tỏa tài khoản bên nhận?
    ss