Có được uỷ quyền cho người khác ra tòa ly hôn?

07/06/2023 09:07

Hỏi: Tôi và vợ đang làm thủ tục ly hôn. Vấn đề về tài sản và con cái chúng tôi sẽ thỏa thuận với nhau giải quyết sau.

Thời gian này tôi phải đi công tác nước ngoài dài ngày nên không thể đến tòa làm thủ tục. Tôi định uỷ quyền cho luật sư tham gia phiên tòa có được chấp thuận không?

TRẦN MẠNH (TP Hải Dương)

Trả lời:

Theo điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì tòa án công nhận thuận tình ly hôn.

Tuy nhiên, điều 397 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định, thẩm phán phải tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ; giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng; giữa cha, mẹ và con; giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

Như vậy, hòa giải là thủ tục bắt buộc khi thẩm phán thụ lý giải quyết án ly hôn. Quá trình hòa giải phải có mặt hai vợ chồng. Trường hợp sau khi hòa giải, vợ, chồng đoàn tụ thì thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu ly hôn.

Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành thì thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự.

Ngoài ra, theo điều 39 Bộ luật Dân sự, yêu cầu được ly hôn là một trong các quyền nhân thân nên không thể uỷ quyền; khoản 4 điều 85 Bộ luật Tố tụng dân sự cũng quy định, đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng.

Như vậy, dù anh và vợ thuận tình, thì quá trình giải quyết yêu cầu ly hôn hai vợ chồng phải cùng có mặt tại tòa án để tham gia phiên hòa giải mà không được ủy quyền cho người khác.

(0) Bình luận
Có được uỷ quyền cho người khác ra tòa ly hôn?