Có được nhận lại tiền bảo hiểm y tế đóng trùng?

19/07/2020 11:30

Hỏi: Đầu năm, tôi mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Mới đây, tôi ký hợp đồng lao động với công ty nên phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Tôi đang đóng trùng bảo hiểm y tế, vậy tôi có được nhận lại số tiền đóng trùng hay không?

NGUYỄN THU LIÊN (Kinh Môn) 

Trả lời: Căn cứ khoản 7 điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14.4.2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định. tại điều này.

Căn cứ điều 20, người đang tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế nếu người tham gia được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó.

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng bảo hiểm y tế và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.

Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

Do đó, bạn mang thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình về nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để làm thủ tục hoàn trả số tiền bảo hiểm y tế đã đóng nhưng chưa sử dụng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có được nhận lại tiền bảo hiểm y tế đóng trùng?
    ss