Những ngày tháng cuối đời của trùm khủng bố IS al-Baghdadi

Trong những tháng cuối cùng trên đường trốn chạy, trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi đã trở nên kích động, sợ hãi bị phản bội...

Tin mới nhất