​Hệ lụy từ chủ nghĩa biệt lập kiểu Mỹ

Nhà Trắng đang bất chấp các quy tắc và thông lệ quốc tế để theo đuổi chủ nghĩa biệt lập kiểu Mỹ.

Tin mới nhất