John Adams, vị tổng thống Mỹ khởi đầu truyền thống chuyển giao quyền lực hòa bình

Cuộc bầu cử năm 1800 đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo một chính đảng tại Mỹ chuyển giao quyền lực đứng đầu chính phủ cho đối thủ.

Tin mới nhất