Giá rau giảm

Nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa, việc vận chuyển tiêu thụ trong nước và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn là nguyên nhân giá giảm.

Tin mới nhất