Nghèo nàn đồ chơi giáo dục ở huyện

Đồ chơi mang tính giáo dục đem lại nhiều kỹ năng và kiến thức bổ ích cho trẻ em nhưng ở các huyện những đồ chơi này còn nghèo nàn về hình thức cũng như số lượng.

Tin mới nhất