Mạc Đĩnh Chi - từ cậu bé bán củi thành lưỡng quốc trạng nguyên

Mạc Đĩnh Chi tự là Tiết Phu, hiệu Tích Am, quê ở làng Long Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc thôn Lũng Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương).

Tin mới nhất