Xây dựng Đảng - Chính quyền

Chủ động triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

TRƯƠNG HÀ 29/11/2023 06:00

Nhiều địa phương trong tỉnh Hải Dương đã chủ động triển khai các công việc liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân.

00:00

dong-xuyen.jpg
Xã Đông Xuyên (Ninh Giang) triển khai các văn bản, chỉ đạo của cấp trên về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Dự kiến giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hải Dương có 60 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Để bảo đảm các bước trong quy trình sắp xếp, sáp nhập hiệu quả, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các bước.

Khẩn trương

Ngay khi có chủ trương sáp nhập các xã Ninh Hải, Đông Xuyên (Ninh Giang), xã Đông Xuyên đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn để nắm rõ chủ trương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến nhân dân. Đến nay, xã đã tổ chức nhiều cuộc họp triển khai ở cấp xã và các thôn nhằm kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân. Hiện xã Đông Xuyên đã lập xong danh sách cử tri. Qua nắm bắt, cơ bản cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đồng thuận, nhất trí chủ trương sáp nhập. Tuy nhiên, một số ít cán bộ, nhân dân còn băn khoăn về việc sáp nhập sẽ dôi dư cán bộ, công chức; các thủ tục chuyển đổi giấy tờ tùy thân sẽ ra sao...

Dự kiến xã Gia Tân và xã Gia Khánh (Gia Lộc) sẽ sáp nhập với nhau để thành lập đơn vị hành chính mới có tên gọi là Gia Phúc. Sau khi huyện Gia Lộc có phương án tổng thể dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, xã Gia Khánh đã chủ động tổ chức nhiều cuộc họp triển khai các văn bản chỉ đạo, phương án tổng thể của huyện. Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về chủ trương sắp xếp, sáp nhập. Để chủ động cho việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính sắp tới, xã Gia Khánh giao Công chức Văn phòng - Thống kê phối hợp Công an xã và cán bộ Đoàn (người am hiểu về công nghệ) rà soát, lập danh sách cử tri.

Đồng chí Nguyễn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Gia Khánh cho biết hiện tỉnh, huyện chưa có hướng dẫn cụ thể về việc lấy tổ chức lấy ý kiến cử tri, song để bảo đảm các bước được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, địa phương đã chủ động rà soát, lập danh sách cử tri. Danh sách được lập theo thôn, hộ. Sau khi hoàn thành, danh sách được chuyển về cho từng thôn rà soát lại. Qua lập danh sách, toàn xã có 2.226 hộ với 5.016 cử tri.

Đồng chí Phạm Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc cho biết giai đoạn 2023-2025, Gia Lộc dự kiến có 8 xã phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập, trong đó 5 xã thuộc diện phải sáp nhập, 3 xã thuộc diện khuyến khích. Triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh, huyện cũng đã tính toán phương án, nghiên cứu sáp nhập các xã vừa bảo đảm quy định, vừa phù hợp thực tế. Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể để thực hiện; tổ chức các hội nghị để triển khai, thống nhất các phương án; thường xuyên trao đổi với lãnh đạo các xã thuộc diện sáp nhập để hướng dẫn xây dựng đề án. Đến nay, huyện Gia Lộc đã hoàn thành Đề án Sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Các địa phương diện sắp xếp, sáp nhập chủ động triển khai các bước, rà soát, lập danh sách cử tri...

Tích cực tuyên truyền

gia-khanh.jpg
Cán bộ Đoàn xã Gia Khánh (Gia Lộc) lập, tổng hợp danh sách cử tri

Dự kiến giai đoạn 2023 - 2025, huyện Cẩm Giàng có 4 xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp, sáp nhập. Huyện xác định tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và giao trách nhiệm cho người đứng đầu các xã. Huyện thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; giao các hội, đoàn thể cùng tham gia làm kỹ từng bước tuyên truyền tới nhân dân. Sau khi tuyên truyền đồng bộ qua nhiều kênh, đại diện cấp ủy cơ sở cùng các hội, đoàn thể phối hợp thôn lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp chi bộ, quân dân chính...

Đến nay, qua nắm bắt, nhân dân các xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập đều đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương này. Bà Nguyễn Thị Thư, thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc nói: “Sau khi được tuyên truyền, phổ biến về chủ trương sáp nhập 2 xã Cẩm Điền và Cẩm Phúc, chúng tôi rất đồng tình. 2 xã liền kề, cùng nằm trên trục quốc lộ 5 nên việc sáp nhập không ảnh hưởng gì tới việc đi lại của nhân dân. Chúng tôi mong sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới lớn hơn, xã sẽ có thêm nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa phục vụ đời sống”.

Giai đoạn 2023 - 2025, dự kiến huyện Thanh Hà có 8 xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp, sáp nhập. Xác định tuyên truyền có vai trò quan trọng, các xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập đã thành lập tổ tuyên truyền vận động. Thành viên tổ tuyên tuyên truyền vận động phối hợp các thôn, khu dân cư tổ chức tuyên truyền đến nhân dân thông qua các cuộc họp, các buổi giao ban của các tổ chức đoàn thể. Hệ thống đài phát thanh, truyền thanh đẩy mạnh thực hiện, phát sóng các tin, bài, chuyên mục về sắp xếp đơn vị hành chính. Đến nay, các xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập đã hoàn thành rà soát, lập danh sách cử tri.

Huyện Thanh Hà cũng đã hoàn thành hồ sơ Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Tới đây, khi tỉnh có hướng dẫn đăng tải tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri, các địa phương thuộc diện sắp xếp sẽ thực hiện niêm yết thông tin, danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, địa điểm sinh hoạt cộng đồng thôn, khu dân cư và tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp, sáp nhập.

TRƯƠNG HÀ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã