Giao thông - Đô thị

Cho phép lập báo cáo nghiên cứu dự án đường sắt dài hơn 100km

Theo Vietnam+ 15/10/2023 19:45

Liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án tuyến đường sắt Việt-Lào đoạn Vũng Áng-Tân Ấp-Mụ Gia theo phương thức đối tác công tư (PPP) và được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận lập báo cáo nghiên cứu.

Đoàn tàu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chạy trên tuyến đường sắt Bắc-Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn tàu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chạy trên tuyến đường sắt Bắc-Nam

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản chấp thuận Liên danh Công ty Thương mại dầu khí Lào-Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả là nhà đầu tư đề xuất dự án thực hiện lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường sắt Vũng Áng-Tân Ấp-Mụ Giạ theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Theo đó, nhà đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP, Luật Đường sắt và quy định của pháp luật khác có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.

Nhà đầu tư khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tận dụng tối đa kết quả nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật trước đây đối với dự án để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí; chịu mọi chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án; chi phí lập hồ sơ được xác định trên cơ sở dự toán được thẩm định, phê duyệt theo quy định; các chi phí hợp pháp lập hồ sơ đề xuất dự án được tính trong tổng mức đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước.

Bộ Giao thông vận tải cũng quy định nhà đầu tư chịu mọi rủi ro, chi phí, không được Nhà nước thanh toán một trong các trường hợp sau hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư đề xuất không được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo phương thức PPP; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự án không lựa chọn được nhà đầu tư để triển khai dự án theo phương thức PPP.

Nhà đầu tư đề xuất phải nộp hồ sơ đề xuất dự án trước ngày 10/10/2024. Trường hợp quá thời hạn này, nhà đầu tư đề xuất không trình nộp hồ sơ bảo đảm theo quy định, được hiểu nhà đầu tư đề xuất không còn quan tâm nghiên cứu dự án.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án đường sắt chủ trì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất theo quy định; Hướng dẫn việc hoàn thiện các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án, rà soát, trình thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt Vũng Áng-Tân Ấp-Mụ Giạ được quy hoạch dài 103km, khổ 1.435mm, lộ trình đầu tư giai đoạn đến 2030 và sau 2030.

Theo Vietnam+
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cho phép lập báo cáo nghiên cứu dự án đường sắt dài hơn 100km
    ss