Biếm họa

Chớ buôn lậu pháo

Tranh: NGUYỄN DŨNG 23/12/2023 14:00

Buôn lậu pháo là vi phạm pháp luật, việc phải lĩnh án là kết cục nhãn tiền.

img_2461.jpg
Tranh: NGUYỄN DŨNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chớ buôn lậu pháo