Biếm họa

Tin nhắn rác

Tranh: THANH TÂM 15/12/2023 07:30

Mặc dù nhà mạng đã có biện pháp xóa sim rác nhưng tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác vẫn nhiều.

tam-4.jpg
Tranh: THANH TÂM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tin nhắn rác