Bác lẩy Kiều ở Hiệp Lực

THỨ SÁU, 15/05/2020 12:03:39

Bác căn dặn mọi người phải chống úng thắng lợi và đọc 2 câu kiều tặng bà con nông dân ở đây: "Trăm năm trăm cõi người ta/ Chống úng thắng lợi mới là người ngoan".


Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với bà con nông dân xã Hiệp Lực (Ninh Giang) guồng nước chống úng trong lần Bác về thăm Hải Dương vào ngày 26.7.1962

Ngày 26.7.1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hải Dương. Buổi sáng, Người nói chuyện với nhân dân thị xã Hải Dương tại sân Vọng Cung (nay là Nhà hát Nhân dân). Bác khen Hải Dương có nhiều tiến bộ về mọi mặt so với năm 1957. Sau đó, Bác về thăm bà con nông dân xã Ứng Hòe và xã Hiệp Lực (Ninh Giang). Tại xã Hiệp Lực, Người tham gia guồng nước chống úng cùng với bà con nông dân và căn dặn mọi người phải tích cực chống úng thắng lợi. Bác lẩy hai câu Kiều tặng bà con nông dân:

"Trăm năm trong cõi người ta
Chống úng thắng lợi mới là người ngoan".

Sau khi thăm hỏi cán bộ và nhân dân xã Hiệp Lực, Bác về hội trường Nhà máy Xay Ninh Giang nói chuyện với cán bộ, công nhân và nhân dân huyện Ninh Giang.

Buổi chiều, Bác về thăm các phân xưởng sản xuất của Nhà máy Sứ Hải Dương (nay là Công ty CP Sứ Hải Dương). Tới phân xưởng vẽ hoa trên sứ, Bác nói: "Sứ Việt Nam cần vẽ hoa Việt Nam", rồi Bác cầm bút viết lên bình hoa 5 chữ "Phải cố gắng tiến bộ", bên dưới ký tên.

Theo cuốn Bác Hồ với Hải Dương, Hải Dương với Bác Hồ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu