Chính sách hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ

08/10/2018 15:08

Từ ngày 15.10.2018, Nghị định 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực thi hành.

Chính phủ sẽ hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ

Trong đó, có nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, HTX, trang trại, hộ, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ.

Nghị định đã xây dựng các nguyên tắc trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Điều quan trọng của sản xuất nông nghiệp hữu cơ là không dùng chất hóa học tổng hợp trong các giai đoạn của chuỗi sản xuất, không sử dụng công nghệ biến đổi gen, chất phóng xạ và các công nghệ khác có hại cho sản xuất hữu cơ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công thương, cùng các bộ, ngành liên quan để đưa ra đánh giá và công bố danh sách các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, hài hòa với tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng tại Việt Nam.

Chính phủ sẽ hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ như điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, Chính phủ hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ do Tổ chức chứng nhận cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại); về hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ, định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chính phủ về khuyến nông.

Chính phủ cũng hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam, định mức hỗ trợ chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với mô hình trồng trọt; chi phí giống, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình chăn nuôi, thủy sản và chi phí nhân rộng mô hình theo quy định của Chính phủ về khuyến nông.

NGỌC THỦY(tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chính sách hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ