Chính phủ thông qua đề nghị giảm thuế VAT

03/05/2023 11:53

Bộ Tài chính trước đó đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) với tất cả hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% (còn 8%).


Trình Quốc hội về việc giảm thuế giá trị gia tăng vào kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới để thông qua theo quy trình thủ tục rút gọn - Ảnh: TỰ TRUNG

Nghị quyết của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký đã quyết nghị việc thông qua đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế VAT như đề nghị của Bộ Tài chính tại tờ trình trước đó.

Đề xuất thông qua nghị quyết giảm thuế VAT theo quy trình một kỳ họp

Nghị quyết của Chính phủ cũng quyết nghị việc giao cho Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ, để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Đồng thời kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng dự thảo nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp vào tháng 5.2023.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định, bảo đảm tiến độ báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết của Chính phủ cũng lưu ý trong tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo nghị quyết này, cần bổ sung nội dung Chính phủ trân trọng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về chủ trương giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn trong quá trình báo cáo Bộ Chính trị về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là đồng ý về mặt nguyên tắc về đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho phép xây dựng, ban hành nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Giảm thuế VAT trong 6 tháng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Cũng theo tờ trình của Bộ Tài chính, tác động của tình hình thế giới, trong nước vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động của doanh nghiệp ngày càng khó khăn, thách thức. Thực tế này thể hiện qua số thu ngân sách trong 3 tháng đầu năm liên tục giảm, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong quý 1 cũng giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Để kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% (còn 8%).

Đồng thời, các cơ sở kinh doanh khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10% sẽ được giảm 2% để tính thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính tính toán nếu đề xuất trên được thực hiện thì số thu ngân sách giảm khoảng 5.800 tỉ đồng/tháng. Trường hợp áp dụng chính sách này trong 6 tháng cuối năm thì ngân sách năm nay ước giảm khoảng 35.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, để tiếp tục hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân trong năm nay, Bộ Tài chính cũng đề xuất tiếp tục giảm mức thu 35 khoản phí, lệ phí 6 tháng cuối năm. Dự kiến giảm thu khoảng 700 tỉ đồng.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Chính phủ thông qua đề nghị giảm thuế VAT