Chi nhánh Agribank Hải Dương cho vay trong khu vực nông nghiệp, nông thôn hơn 3.500 tỷ đồng

06/04/2011 05:45

Theo lãnh đạo đơn vị, từ nay đến cuối năm 2011, Agribank Hải Dương tiếp tục bổ sung khoảng hơn 500 tỷ đồng cho vay trung, dài hạn để phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đến hết tháng 3-2011, tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Hải Dương đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2010. Dư nợ cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 3.500 tỷ đồng, chiếm 72,4% tổng dư nợ. Agribank Hải Dương hiện là đơn vị chủ lực đầu tư cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Theo lãnh đạo đơn vị, từ nay đến cuối năm 2011, Agribank Hải Dương tiếp tục bổ sung khoảng hơn 500 tỷ đồng cho vay trung, dài hạn để phát triển nông nghiệp, nông thôn.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chi nhánh Agribank Hải Dương cho vay trong khu vực nông nghiệp, nông thôn hơn 3.500 tỷ đồng