Tin tức

Chí Linh phát triển 5 mô hình tập hợp nhóm phụ nữ đặc thù

THANH HOA 05/04/2024 09:11

Để thực hiện 2 công việc đột phá trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ Chí Linh đã phát triển 5 mô hình tập hợp nhóm phụ nữ đặc thù để phục vụ tuyên truyền...

b04ed759-85cd-446d-8c30-8b315a84e1fe.jpeg
Hội Phụ nữ TP Chí Linh biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Chí Linh tự tin, nhân ái, năng động, sáng tạo, có khát vọng phát triển”

Từ năm 2021-2024, Hội Phụ nữ thành phố đã phát triển 5 mô hình tập hợp nhóm phụ nữ đặc thù gồm nhóm cao tuổi, dân tộc thiểu số, tôn giáo, tiểu thương, thiện nguyện.

Hội duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình "1+1" (1 chi hội khá kèm chi hội yếu, 1 hội viên vận động 1 phụ nữ vào hội...), mô hình "3 có 3 biết" (có hội viên tiên phong, có hoạt động hằng tháng, có nguồn lực tổ chức hoạt động; biết mặt hội viên, biết hoàn cảnh hội viên và biết nhu cầu hội viên, phụ nữ tại tất cả cơ sở hội). Trong 3 năm, các cấp hội đã giới thiệu phát triển Đảng cho 10 chi hội trưởng, có 5 chi hội trưởng đã được kết nạp Đảng...

Đây là kết quả đánh giá thực hiện 2 công việc đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố khoá XXII nhiệm kỳ 2021-2026 của Phụ nữ TP Chí Linh tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của hội ngày 4/4. Trong nhiệm kỳ này, Hội Phụ nữ TP Chí Linh xác định 2 khâu đột phá gồm đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh.

6e112ca8-8c12-4458-a435-308cf5c9ff1f.jpeg
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng và lãnh đạo Hội Phụ nữ TP Chí Linh trao hỗ trợ cho 2 trẻ mồ côi

Nhân dịp này, Công ty Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi khó khăn ở phường Phả Lại và phường Cộng Hoà. Hội Phụ nữ thành phố biểu dương 19 tập thể và 61 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Chí Linh tự tin, nhân ái, năng động, sáng tạo, có khát vọng phát triển”.

THANH HOA
(0) Bình luận
Chí Linh phát triển 5 mô hình tập hợp nhóm phụ nữ đặc thù