Chí Linh còn hơn 80 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

25/05/2023 09:20

Do còn nhiều lao động cư trú bất hợp pháp nên hiện nay TP Chí Linh vẫn bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS.

Đến đầu tháng 5, TP Chí Linh còn hơn 80 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, không về nước đúng hạn sau khi hết hợp đồng. Chí Linh cũng là địa phương có số lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc nhiều nhất tỉnh hiện nay. Các xã, phường Cổ Thành, Sao Đỏ, Tân Dân, Nhân Huệ còn nhiều lao động chưa về nước đúng hạn. Nhiều trường hợp hết hạn hợp đồng từ các năm 2020, 2021, cá biệt có 5 trường hợp hết hạn hợp đồng từ năm 2010.

TP Chí Linh đang chỉ đạo các địa phương rà soát, đến từng nhà vận động người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước; tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các gia đình có con em đi Hàn Quốc nhưng chưa hết hạn hợp đồng tuân thủ quy định. Với những lao động về nước đúng hạn, thành phố chủ động hỗ trợ tìm kiếm cơ hội việc làm trong nước để họ có cuộc sống ổn định.

Do có số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc quá 70 người nên hiện TP Chí Linh vẫn trong danh sách bị tạm dừng đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS.

PV(0) Bình luận
Chí Linh còn hơn 80 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc