Giáo dục

Chân dung 9 Nhà giáo Ưu tú Hải Dương năm 2023

THẾ ANH - TUẤN ANH 10/01/2024 14:35

Đây là những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, đạt nhiều thành tích, đi đầu trong đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

nha-giao-uu-tu2.jpg
THẾ ANH - TUẤN ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chân dung 9 Nhà giáo Ưu tú Hải Dương năm 2023