Sự kiện qua ảnh

Chân dung 8 thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

THẾ ANH 13/06/2024 17:46

Theo kết quả thi tuyển vào lớp 10 chuyên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học 2024-2025, tạm thời xác định 8 thủ khoa, do đang trong thời gian phúc khảo bài thi.

toan-1-.jpg
Em Vũ Công Đạt, học sinh Trường THCS Vũ Hữu (Bình Giang) đạt 53,65 điểm, thủ khoa lớp chuyên toán

Trường THCS Vũ Hữu (Bình Giang) có 5 thủ khoa các lớp chuyên toán, ngữ văn, vật lý, hoá học, lịch sử. Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương) có 3 thủ khoa lớp chuyên tiếng Anh, sinh học và địa lý.

Thủ khoa lớp chuyên toán là em Vũ Công Đạt, học sinh Trường THCS Vũ Hữu (Bình Giang) đạt 53,65 điểm, trong đó môn toán chuyên đạt 8,75 điểm. Điểm 3 môn chung: toán 10, ngữ văn 8, tiếng Anh 9,4. Môn toán chuyên có tổng số 146 thí sinh dự thi.

van(1).jpg
Em Trịnh Minh Phương, học sinh Trường THCS Vũ Hữu đạt 48,4 điểm, thủ khoa lớp chuyên ngữ văn

Trịnh Minh Phương, học sinh Trường THCS Vũ Hữu đạt 48,4 điểm, thủ khoa lớp chuyên ngữ văn, trong đó môn ngữ văn chuyên đạt 7,25 điểm. Điểm 3 môn chung: toán 8,5, ngữ văn 8,75, tiếng Anh 9,4. Môn ngữ văn có tổng 84 thí sinh dự thi.

ly(1).jpg
Em Vũ Kim Tuấn, Trường THCS Vũ Hữu đạt 52,45 điểm, cao nhất lớp chuyên vật lý

Em Vũ Kim Tuấn, Trường THCS Vũ Hữu đạt 52,45 điểm, thủ khoa lớp chuyên vật lý, trong đó môn vật lý chuyên 8,75 điểm. Điểm 3 môn chung: toán 9,5, ngữ văn 7,5, tiếng Anh 9,2. Môn vật lý có tổng 80 thí sinh dự thi.

hoa(1).jpg
Em Lê Phước Nam, Trường THCS Vũ Hữu đạt 47,6 điểm, cao nhất lớp chuyên hoá học

Em Lê Phước Nam, Trường THCS Vũ Hữu đạt 47,6 điểm, thủ khoa lớp chuyên hoá học, trong đó môn hoá học chuyên 7,75 điểm. Điểm 3 môn chung: toán 8,5, ngữ văn 7,25, tiếng Anh 8,6. Môn hoá học có tổng 84 thí sinh dự thi.

su(1).jpg
Em Phạm Thị Phương Chi, Trường THCS Vũ Hữu đạt 51,35 điểm, cao nhất lớp chuyên lịch sử

Em Phạm Thị Phương Chi, Trường THCS Vũ Hữu đạt 51,35 điểm, thủ khoa lớp chuyên lịch sử, trong đó môn lịch sử chuyên 8,25 điểm. Điểm 3 môn chung: toán 8,5, ngữ văn 8,5, tiếng Anh 9,6. Môn lịch sử có tổng 68 thí sinh dự thi.

tieng-anh(1).jpg
Em Trần Thị Thiên Tú, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương) đạt 51,65 điểm, cao nhất lớp chuyên tiếng Anh

Em Trần Thị Thiên Tú, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương) đạt 51,65 điểm, thủ khoa lớp chuyên tiếng Anh, trong đó môn tiếng Anh chuyên 8,2 điểm. Điểm 3 môn chung: toán chung 9, ngữ văn chung 8,25, tiếng Anh 9,8. Môn tiếng Anh có tổng 207 thí sinh dự thi.

sinh(1).jpg
Em Hoàng Tùng Lâm, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn đạt 52,7 điểm, cao nhất lớp chuyên sinh học

Em Hoàng Tùng Lâm, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn đạt tổng 52,7 điểm, thủ khoa lớp chuyên sinh học, trong đó môn sinh học chuyên 9 điểm. Điểm 3 môn chung: toán 9, ngữ văn 7,5, tiếng Anh 9,2. Môn sinh học chuyên có tổng 74 thí sinh dự thi.

dia.jpg
Em Vũ Văn Hải, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn đạt 51,3 điểm, cao nhất lớp chuyên địa lý

Em Vũ Văn Hải, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn đạt 51,3 điểm, thủ khoa lớp chuyên địa lý, trong đó môn địa lý chuyên 9,25 điểm. Điểm 3 môn chung: toán 8,5, ngữ văn 7,25, tiếng Anh 7,8. Môn địa lý chuyên có tổng 40 thí sinh dự thi.

THẾ ANH
(0) Bình luận
Chân dung 8 thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)
ss