Di tích

Cắt giảm một số hạng mục dự án bảo tồn khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

PV 12/11/2023 13:00

HĐND tỉnh Hải Dương vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, cắt giảm một số hạng mục đầu tư.

Quy mô đầu tư của dự án sau điều chỉnh chỉ còn tu bổ Viên Lăng, hồ Viên Lăng (hồ Ngọc) ở khu đền Kiếp Bạc và cải tạo hồ Bán Nguyệt, đầu tư hạ tầng bãi xe phía Tây Nam hồ Bán Nguyệt, xây dựng nhà chờ tại bãi đỗ xe ở khu chùa Côn Sơn.

Xem chi tiết nghị quyết.

PV
(0) Bình luận
Cắt giảm một số hạng mục dự án bảo tồn khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc