Nhà xưởng

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu công nghiệp Gia Lộc

PV 03/10/2023 09:30

Đây là loạt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầu tiên đối với khu công nghiệp Gia Lộc.

w_kcn-gia-loc(1).jpg
Một phần diện tích khu công nghiệp Gia Lộc

UBND tỉnh vừa có quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang đối với một phần diện tích đất khu công nghiệp Gia Lộc. Đây là đợt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác đầu tiên đối với khu công nghiệp này.

Tổng diện tích được cấp giấy chứng nhận 988.108,6 m2; hình thức sử dụng đất riêng, thời gian đến ngày 23/3/2071. Mục đích sử dụng là đất khu công nghiệp, nguồn gốc sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Dự án khu công nghiệp Gia Lộc có quy mô gần 198 ha, thuộc các xã Hồng Hưng, Toàn Thắng, Hoàng Diệu và thị trấn Gia Lộc. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, từ ngày 22/3/2021 (ngày được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư).

PV
(0) Bình luận
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu công nghiệp Gia Lộc