Biếm họa

Cảnh giác lời "đường mật"

Tranh: LÊ VIẾT TRÍ 02/06/2024 14:00

Hãy cảnh giác với những lời đường mật mời gọi đầu tư tài chính, kẻo "tiền mất, tật mang".

90.89.jpg
Tranh: LÊ VIẾT TRÍ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh giác lời "đường mật"
    ss