Môi trường

Cần tiếp tục tham mưu khai thác hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất đai, khoáng sản

LAN NGUYỄN 12/01/2024 14:34

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng chỉ đạo ngành tài nguyên và môi trường cần tiếp tục tham mưu khai thác hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất đai, khoáng sản.

img_0406(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành tài nguyên và môi trường

Sáng 12/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành tài nguyên và môi trường.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành tài nguyên và môi trường đã đạt được trong năm 2023.

Bên cạnh những kết quả tích cực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế, cần khắc phục như công tác tham mưu xây dựng chính sách pháp luật và triển khai thực hiện chính sách pháp luật trong một số lĩnh vực còn chưa kịp thời. Công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa tại cấp huyện còn chậm. Việc khai thác, phát triển quỹ đất chưa thực sự hiệu quả. Công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn nhưng không đủ điều kiện gia hạn còn chậm...

Khẳng định năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy kết quả đã đạt được. Trong năm 2024, ngành tài nguyên và môi trường cần lưu ý, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thành kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 của tỉnh. Hướng dẫn, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện; triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh. Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai và khoáng sản.

Ngành tài nguyên và môi trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, gia đình, cá nhân và khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tổng thể trên địa bàn tỉnh để tích hợp, chia sẻ, kết nối và cập nhật vào cơ sở dữ liệu dân cư theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, công trình đầu tư công và công trình tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, tham mưu xác định giá đất bảo đảm đúng thời gian và quy định của pháp luật. Kiên quyết thu hồi những dự án đã được giao, cho thuê đất nhưng không thực hiện đầu tư đúng thời gian quy định mà không có lý do chính đáng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung kiểm soát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các cơ sở có nguồn thải lớn...

img_4731.jpeg
Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2023, công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đất đai, khoáng sản được quản lý, sử dụng ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. Công tác bảo vệ môi trường được các cấp, ngành, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm phối hợp thực hiện. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tăng cường. Danh mục các dự án, công trình được cập nhật, bổ sung kịp thời, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

img_0430(2).jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực phát biểu kết luận tại hội nghị

Năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong các lĩnh vực cụ thể . Trong đó có việc rà soát, hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Tiếp tục tham mưu quản lý đất đai đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh và các diện tích đất công do UBND cấp xã quản lý. Tiếp tục số hóa hồ sơ, làm sạch dữ liệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh...

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng giấy khen cho 12 tập thể và 63 cá nhân của ngành có kết quả tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

LAN NGUYỄN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần tiếp tục tham mưu khai thác hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất đai, khoáng sản