Cần có “kịch bản” thu chi để chủ động điều hành ngân sách

26/09/2016 14:57

Sáng 26-9, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài chính về kết quả hoạt động 9 tháng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận buổi làm việc


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những nỗ lực của ngành tài chính trong việc tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm. Thời gian tới, Sở Tài chính cần tiếp tục tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản, quy định để quản lý nguồn ngân sách tốt hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Tài chính chủ động xây dựng “kịch bản” cụ thể cho các trường hợp tăng hoặc giảm thu để tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ động điều hành ngân sách. Xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2017 cần sát thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu tự chủ ngân sách theo yêu cầu của Chính phủ. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các sở, ngành, các địa phương trong thu chi ngân sách. Có các giải pháp mạnh trong thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân. Rà soát lại chính sách thu, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân trong quá trình sản xuất, kinh doanh góp phần nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm công bằng giữa những người nộp thuế. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành rà soát lại các chính sách, tham mưu, đề xuất ban hành chính sách mới phụ vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp. Ưu tiên bố trí vốn cho con người trên cơ sở định mức biên chế được giao. Kiên quyết thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo yêu cầu của Chính phủ. Rà soát lại toàn bộ kinh phí bố trí chi thường xuyên, bảo đảm công bằng giữa các đơn vị. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu đề ra các giải pháp giải quyết nợ trong xây dựng cơ bản, đặc biệt là nợ xây dựng nông thôn mới...

VỊ THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần có “kịch bản” thu chi để chủ động điều hành ngân sách
    ss