Công tác cán bộ

Cán bộ được bổ nhiệm chức vụ cao hơn phải giữ chức đang đảm nhiệm ít nhất 2 năm

PV 14/09/2023 06:00

Thông tin trên được nêu trong Quy định số 619-QĐ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

W_z4688466176763_6c81e5cc20b4ee681f1b60ff4daeb964.jpg
Ông Lê Quang Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quốc Tuấn (thứ ba từ phải sang) được UBND huyện Nam Sách điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. Ảnh: Kim Ánh

Điều 19 Quy định số 619-QĐ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đã nêu rõ về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn.

Cụ thể, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn là:

1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

2. Cán bộ được giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh.

5. Độ tuổi: Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào vị trí lãnh đạo, quản lý (cao hơn) lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ (60 tháng); cán bộ, công chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không nhất thiết phải đủ 60 tháng. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7. Cán bộ bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật):

- 12 tháng đối với hình thức kỷ luật khiển trách.

- 30 tháng đối với hình thức kỷ luật cảnh cáo.

- 60 tháng đối với hình thức kỷ luật cách chức.

Điều 20 của Quy định số 619-QĐ/TU xác định thời hạn giữ chức vụ như sau:

1. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm (60 tháng) đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước.

2. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ dưới 5 năm áp dụng đối với một số chức vụ đặc thù theo quy định riêng.

3. Thời hạn giữ chức vụ bầu cử căn cứ vào nhiệm kỳ của tổ chức đó.

PV
(0) Bình luận
Cán bộ được bổ nhiệm chức vụ cao hơn phải giữ chức đang đảm nhiệm ít nhất 2 năm