Tin tức

Cán bộ Đoàn từ huyện đến xã đang bị “già hóa”

MINH NGUYÊN 30/11/2023 21:20

Chiều 30/11, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà Vũ Việt Anh đối thoại với 135 cán bộ, đoàn viên thanh niên trong huyện.

img_6388.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà Vũ Việt Anh trả lời những ý kiến, kiến nghị của thanh niên

Tại buổi đối thoại đã có 10 ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề liên quan trực tiếp đến thanh niên như sản xuất nông nghiệp, văn hóa, an ninh, quốc phòng.

Nhiều thanh niên phản ánh đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến xã đang bị “già hóa”, nhiều người quá tuổi song vẫn chưa được luân chuyển do không có nguồn kế cận. Thời gian tới, tại một số xã sáp nhập như Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Xá, Thanh Thủy, Cẩm Chế, Việt Hồng, Thanh Khê, thị trấn Thanh Hà, đội ngũ cán bộ xã thuộc diện dôi dư, trong đó có cán bộ Đoàn. Đề nghị UBND huyện sớm có phương án bảo đảm lợi ích cho cán bộ Đoàn cơ sở.

img_6374(1).jpg
Quang cảnh hội nghị đối thoại

Trả lời các ý kiến, kiến nghị trên, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà Vũ Việt Anh cho biết thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ rà soát đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cấp xã, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ Đoàn quá tuổi đảm nhiệm vị trí khác phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. UBND huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm quy hoạch cán bộ Đoàn có năng lực, bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý.

Trong thời gian sắp xếp đơn vị hành chính, cán bộ, công chức tại các đơn vị sẽ được bố trí đảm nhiệm các chức danh phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và thực hiện lộ trình giảm trong 5 năm theo đúng quy định. Hằng năm, UBND huyện đều tổ chức rà soát, điều động, luân chuyển cán bộ huyện đến công tác tại các xã, thị trấn trong huyện; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ luân chuyển các xã. Đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người không đủ điều kiện về năng lực, trình độ chuyên môn theo quy định, những người có nguyện vọng nghỉ công tác.

img_6369(1).jpg
Chị Vũ Thị Biên, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh An nêu ý kiến

Bên cạnh đó, nhiều thanh niên ý kiến về nhu cầu xuất khẩu lao động của đoàn viên thanh niên ngày càng lớn, cần có những thông tin chính xác cho thanh niên; xử lý nghiêm những thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nâng cao vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà đã trực tiếp trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, một số lĩnh vực được giao cho phòng chuyên môn trả lời.

MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
Cán bộ Đoàn từ huyện đến xã đang bị “già hóa”