Cấm mang vàng miếng khi xuất cảnh, nhập cảnh

01/04/2014 08:04

Từ ngày 15-5-2014, người Việt Nam và người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Theo Thông tư số 11/2014/TT-NHNN ngày 28-3-2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh, từ ngày 15-5-2014, người Việt Nam và người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

Riêng người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam (hoặc người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài), được phép mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ khi nhập cảnh (hoặc xuất cảnh) và phải khai báo với cơ quan hải quan nếu tổng khối lượng vàng từ 300 g trở lên (hoặc tổng khối lượng vàng từ 300 g đến dưới 1 kg). Trường hợp tổng khối lượng vàng từ 1 kg trở lên, cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài phải có giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Cũng theo Thông tư này, người Việt Nam và người nước ngoài không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới; nhưng được đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: Nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác và phải khai báo với cơ quan hải quan nếu tổng khối lượng vàng trang sức đó từ 300 g trở lên.

Thông tư này thay thế Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12-9-2001 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cấm mang vàng miếng khi xuất cảnh, nhập cảnh
    ss