Xây dựng Đảng - Chính quyền

Cẩm Giàng siết chặt kỷ cương của Đảng

LONG BIÊN 28/02/2024 15:00

Huyện ủy Cẩm Giàng (Hải Dương) đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

z5185116436765_a86e1785b5d65b4b05b8789e12fd8686(1).jpg
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng thảo luận thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Chủ động từ sớm

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng đã ban hành Đề án số 05-ĐA/HU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Đề án số 05).

Để thực hiện tốt Đề án số 05, cấp ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án, Ủy ban Kiểm tra 2 cấp đã tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt để các tổ chức đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ về sự cần thiết, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tạo sự thống nhất toàn Đảng bộ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án 05 đã xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu là Bí thư cấp ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Kế hoạch thực hiện đề án rõ ràng, nêu cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp, các chỉ tiêu phấn đấu và gắn với từng tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy 2 cấp thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện và chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp chỉ đạo khắc phục. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra được yêu cầu phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của đề án, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm. Việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; chú trọng giám sát, đôn đốc việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã được kết luận.

Đồng chí Nguyễn Thành Nguyên, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng cho biết: “Sau 3 năm thực hiện Đề án 05, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong huyện về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng lên. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật Đảng có chuyển biến tích cực, cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra”.

Giai đoạn 2021-2023, cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra 2 cấp ở Cẩm Giàng đã kiểm tra 377 tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; giám sát 335 tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, đều vượt mục tiêu theo tiến độ từng năm của Đề án 05. Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức đảng và 23 đảng viên. Trong 3 năm, cấp ủy, tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 78 đảng viên có vi phạm.

Kiểm tra, giám sát những vấn đề “nóng”

Một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Cẩm Giàng là tập trung vào các nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, lĩnh vực thực hiện giám sát thường xuyên; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, công việc đã đề ra.

Tính riêng trong năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trực tiếp kiểm tra 15 tổ chức đảng và 7 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về việc lãnh đạo thực hiện các đề án về công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; giải phóng mặt bằng; quản lý thu các loại thuế. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng trực tiếp giám sát đối với 9 tổ chức cơ sở đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

z5185072255777_490700c8d5691ebb5f2e60e0e956bdff(1).jpg
Công tác kiểm tra, giám sát ở Cẩm Giàng tập trung vào những vấn đề nóng, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để thực hiện giải phóng mặt bằng tại xã Lương Điền (Cẩm Giàng)

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm còn được Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng gắn chặt với đánh giá, thực hiện công tác cán bộ. Điển hình, năm 2022, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến quản lý đất đai ở xã Cẩm Phúc, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện điều động, luân chuyển trước khi tiến hành kiểm tra. Sau khi kiểm tra, các cán bộ, đảng viên vi phạm đã được xử lý nghiêm. Việc chủ động thay thế cán bộ có dấu hiệu vi phạm giúp tình hình địa phương nhanh chóng được ổn định, chuyển biến tích cực.

Đồng chí Ngô Quang Giáp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng đánh giá việc chú trọng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng góp phần quan trọng trong giáo dục, ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Nhiều hạn chế, khuyết điểm được kịp thời khắc phục, sửa chữa, không để vi phạm lan rộng, gây hậu quả xấu, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những kết quả quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong thực hiện các nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

LONG BIÊN
(0) Bình luận
Cẩm Giàng siết chặt kỷ cương của Đảng