Biếm họa

Cấm cứ cấm, làm cứ làm

Tranh: VĂN THỌ 25/05/2024 14:00

Việc cấm cứ cấm, làm vẫn cứ làm là chuyện ta vẫn có thể bắt gặp đâu đây.

dan-quang-cao-bua-bai.jpg
Tranh: VĂN THỌ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cấm cứ cấm, làm cứ làm
    ss