Biếm họa

Lao động "4 không"

Tranh: BẠCH LIÊN 19/05/2024 15:02

Những lao động "4 không" chịu rủi ro, thiệt thòi rất lớn.

z5439616481845_c0163f3740caf96287b9ba08181a07c9(1).jpg
Tranh: BẠCH LIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lao động "4 không"
    ss