Giáo dục

Cách tính định mức giáo viên theo quy định mới

HẠNH DUYÊN - TUẤN ANH 18/11/2023 09:20

Thông tư hướng dẫn, quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã chính thức có hiệu lực.

chia-vung-giao-vien.jpg
HẠNH DUYÊN - TUẤN ANH
(0) Bình luận
Cách tính định mức giáo viên theo quy định mới