Tin tức

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp công dân vào sáng 10/11

THÀNH ĐẠT 02/11/2023 14:29

Theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11 vào 8 giờ ngày 10/11 tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 45 phố Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP Hải Dương).

img_7036(1).jpeg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tiếp công dân thường kỳ tháng 10/2023 (ảnh tư liệu)

Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương đề nghị công dân thực hiện đăng ký trực tiếp tại Ban Tiếp công dân tỉnh trước ngày 6/11. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương tiếp công dân có đăng ký nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, có nội dung phức tạp, kéo dài.

Đối với nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, công dân liên hệ với cơ quan, người có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Ban Tiếp công dân tỉnh Hải Dương tiếp nhận thông tin, nội dung đăng ký tiếp dân của công dân; phối hợp và thông báo cho các cơ quan, địa phương có liên quan để tổng hợp, báo cáo, tham mưu nội dung trả lời, phương án xử lý; hướng dẫn công dân thực hiện gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

img_7784(2).jpeg
Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương về lịch tiếp công dân của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp công dân vào sáng 10/11