Xây dựng Đảng - Chính quyền

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 500 Bí thư chi bộ

PV 11/09/2023 13:57

Các đại biểu tham dự là Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận, Đảng ủy cơ sở và Bí thư chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương.

W_img_1325(1).jpg
Các đại biểu dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng sáng 11/9

Sáng 11/9, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận, Đảng ủy cơ sở và Bí thư chi bộ cơ sở.

Các đại biểu tham dự được chứng kiến buổi sinh hoạt chi bộ của một đơn vị được chọn. Sau đó tham gia trao đổi, thảo luận nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ về các nội dung liên quan đến sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, kiểm tra, giám sát đảng viên…

Theo kế hoạch, trong tháng 9, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 500 Bí thư chi bộ trong Đảng bộ. Đảng ủy Khối cũng sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho các ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở và 1 lớp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các báo cáo viên trong Đảng bộ.

PV
(0) Bình luận
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 500 Bí thư chi bộ