Tài chính - Ngân hàng

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 36 khoản phí, lệ phí

TB (theo TTXVN) 28/05/2024 13:33

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chú thích ảnh
Chuẩn bị tiền mặt cho khách hàng vay vốn tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội

Theo đó, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục thực hiện việc giảm 36 khoản phí, lệ phí từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024, mức thu một số khoản phí, lệ phí được giảm từ 10-50%.

Cụ thể, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, mức thu bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 150/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

Cùng với đó, phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, mức thu bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 65/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Đối với, phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện: Mức thu bằng 80% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện.

Với phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay, mức thu bằng 90% mức thu phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay…

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 36 khoản phí, lệ phí
    ss