Bị hủy kết hôn, có đòi lại được quà đã tặng?

16/05/2023 16:12

Hỏi: Trước khi kết hôn, gia đình tôi có tặng cho con dâu tương lai nhiều quà. Nay gia đình nhà gái tuyên bố hủy hôn, gia đình tôi có được đòi lại quà đã tặng?

NGUYỄN MINH TÙNG(Kinh Môn)

Trả lời:

Việc tặng quà cho con dâu tương lai là chuyện bình thường, đã có từ lâu và được lưu giữ từ xưa đến nay.

Tuy nhiên, ở góc độ pháp lý, việc nhà trai tặng quà và con dâu tương lai đã nhận thì đây được xem là một dạng hợp đồng tặng cho tài sản.

Theo quy định hợp đồng tặng cho tài sản chia làm 2 loại gồm hợp đồng tặng cho tài sản và hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện.

Trong đó, hợp đồng tặng cho tài sản không có điều kiện là sự thỏa thuận giữa các bên. Bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện là bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội…

Theo quy định trên, khi nhà trai tặng quà cho con dâu tương lai trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc và không có điều kiện cụ thể nào và con dâu tương lai đồng ý nhận thì khi hủy hôn, nhà trai không có quyền đòi lại sính lễ.

(0) Bình luận
Bị hủy kết hôn, có đòi lại được quà đã tặng?