Biếm họa

"Bệnh" vô ý thức

Tranh: BẠCH LIÊN 06/04/2024 14:00

Không ít người phớt lờ biển cấm đổ rác, xả rác không đúng nơi quy định. Đó là "bệnh" vô ý thức rất đáng trách.

tranh-2-bao-hai-duong-29-3-2024-ok.jpg
Tranh: BẠCH LIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Bệnh" vô ý thức