Dành cho người yêu thơ

Bé Phương câu cá

KIM CHUÔNG 01/06/2024 07:00

Bé Phương nín thở/ Thỉnh thoảng giật mồi/ Ao nằm trong chậu/ Nước dồn sóng vui.

tbd0603199203_b4.jpg


Đặt chậu giữa nhà
Đổ vào ít nước
Chậu hóa ao rồi
Ồ, vui ra phết

Lấy quả bồ kết
Làm chú trắm đen
Xé mảnh giấy nhỏ
Làm chú mại con

Này, vài cô tôm
Dăm ba chú ốc
Ao nhà vui thật
Cá tôm đầy bờ

Buộc sợi chỉ hờ
Vào chiếc que nhỏ
Cần câu hay chưa
Đớp mồi đi... cá

Bé Phương nín thở
Thỉnh thoảng giật mồi
Ao nằm trong chậu
Nước dồn sóng vui.

KIM CHUÔNG
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bé Phương câu cá
    ss