Bảo vệ hồ sơ huyện nông thôn mới Cẩm Giàng trong tháng 10

08/10/2018 14:46

Theo Phòng NN-PTNT huyện Cẩm Giàng, huyện đã chỉnh sửa hồ sơ, báo cáo, hoàn thiện các đề mục, nội dung theo yêu cầu của tổ công tác liên ngành của Trung ương.

Hiện nay, hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã được gửi lên Trung ương và tỉnh sẽ bảo vệ trong tháng 10.2018.

Trước đó, theo đánh giá của tổ công tác liên ngành của Trung ương, huyện Cẩm Giàng đã có 100% số xã hoàn thành NTM, huyện cũng hoàn thành 9 tiêu chí của huyện NTM.

PHAN NGỌC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo vệ hồ sơ huyện nông thôn mới Cẩm Giàng trong tháng 10