[Audio] Tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển của Hải Dương và cả nước

12/04/2023 06:00

Đây là nhấn mạnh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng tại hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên hệ thống Agribank tại Hải Dương.

00:00


Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên sau khi bàn giao phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả kinh doanh, vì sự phát triển của địa phương và đất nước

Chiều 11.4, tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Đảng ủy Agribank Việt Nam tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của hệ thống Agribank trên địa bàn Hải Dương về Đảng ủy Agribank Việt Nam, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đức Ấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định việc chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên trong hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh về Đảng ủy Agribank Việt Nam thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 


Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu; Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Phạm Đức Ấn cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên

Nhấn mạnh hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực trong tăng trưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, tham gia hoạt động an sinh xã hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên sau khi bàn giao về Trung ương phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao vai trò lãnh đạo đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh, vì sự phát triển của địa phương và đất nước. Đề nghị tiếp tục quan tâm, ưu tiên hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp tham gia các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng của tỉnh trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; triển khai các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến nông sản, nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, thị ủy chủ động thông tin, hỗ trợ, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các chi nhánh Agribank trên địa bàn trong triển khai chủ trương, nghị quyết, quyết định của cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan về phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương và Trưởng Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam công bố quyết định chuyển giao và tiếp nhận 12 tổ chức đảng, 525 đảng viên của Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương, Agribank chi nhánh Hải Dương II và hệ thống chi nhánh trực thuộc.

Cũng tại hội nghị, 11 tổ chức đoàn, 384 đoàn viên hệ thống Agribank ở Hải Dương được bàn giao về Đoàn Thanh niên Agribank Việt Nam.

Trên địa bàn Hải Dương, hệ thống Agribank gồm 2 chi nhánh nói trên, 15 chi nhánh cấp II và 27 phòng giao dịch trực thuộc.

HÀ KIÊN

(0) Bình luận
[Audio] Tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển của Hải Dương và cả nước