[Audio] Đổi mới các phong trào thi đua phù hợp điều kiện thực tiễn

22/03/2023 14:28

Đây là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 diễn ra sáng 22.3 tại Hải Dương.

00:00


Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận hội nghị

Sáng 22.3, tại TP Hải Dương, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp Trung ương tổng kết hoạt động thi đua năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Khối thi đua; Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Trưởng Khối thi đua; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại hội nghị

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức liên hiệp Trung ương…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp Trung ương lựa chọn Hải Dương làm địa điểm tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023 là dịp để tỉnh giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người, những danh lam thắng cảnh của tỉnh. Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức liên hiệp của tỉnh trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển của địa phương. Các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức liên hiệp Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mong rằng thời gian tới, Hải Dương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp Trung ương...


Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 9 tổ chức trong khối thi đua gồm: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã ký cam kết giao ước thi đua năm 2023.


Đại diện lãnh đạo 9 tổ chức trong khối thi đua cam kết thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các tổ chức thành viên thực hiện tốt những nội dung đã ký cam kết giao ước thi đua năm nay. Đó là các tổ chức tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới, cụ thể hóa các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, gắn với triển khai thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phù hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn của mỗi tổ chức. Phát động và tổ chức thực hiện các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm; thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tập trung triển khai chương trình phối hợp, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động liên quan đến phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thúc đẩy việc xóa nhà dột nát tại các huyện nghèo; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân. Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, khen đột xuất. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Trong năm, tổ chức ít nhất một hoạt động trao đổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình mới, cách làm hay của các tổ chức.


 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Chính phủ

Theo báo cáo tổng kết của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp Trung ương, năm 2022, các thành viên trong khối đã triển khai các kế hoạch công tác đạt hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với nhiệm vụ của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào việc mới, việc khó, trọng tâm, cấp bách. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Các tổ chức đã phát huy tốt vai trò tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý vào các văn kiện của Đảng, dự thảo luật, nghị định, thông tư…; kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết những bất cập về chế độ, chính sách; tích cực phối hợp tham gia phản biện xã hội nhiều dự thảo văn bản pháp luật. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng hướng về cơ sở, đơn vị có nhiều khó khăn khắc phục vươn lên; quan tâm hơn đến các trường hợp có thành tích đột xuất, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, người trực tiếp lao động, sản xuất, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, người dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hiệu quả đã có nhiều chuyển biến, các điển hình tiên tiến phát huy được ảnh hưởng, sự lan tỏa trong cộng đồng…


Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hoạt động nổi bật của các tổ chức trong năm 2022, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra năm 2023.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Cũng tại hội nghị, thay mặt các thành viên trong khối thi đua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 100 suất quà tổng trị giá 100 triệu đồng cho hộ nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Ông Đào Hữu Thuân ở thôn Vĩnh Lại, xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng) tham luận tại hội nghị. Ông vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Chính phủ; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được đề nghị Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được đề nghị tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được bầu làm Trưởng Khối thi đua năm 2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Phó Trưởng Khối thi đua.


Quang cảnh hội nghị

BẢO LINH-THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
[Audio] Đổi mới các phong trào thi đua phù hợp điều kiện thực tiễn